BETALNING
Vi tar Mastercard och Visa däremot inte American Express. Går även bra att swisha.


PRISER
Priset för tandvård varierar beroende på typ av åtgärd, material som används samt vilket tandvårdsbidrag man är berättigad till, det kan därför vara svårt att sätta ett exakt pris innan behandlingen är klar. På begäran kan vi ta fram ett kostnadsförslag. Nedan följer en lista på våra vanligaste behandlingar. Bruttopris innan avdrag från Försäkringskassan.


Priser för vanliga åtgärder
Basundersökning: 1100 kr
Basundersökning tandhygienist: 850 kr
Lagning: 950 - 1950 kr
Krona: 6 800 kr
Bettskena: 4500 kr
Bro: från 12 000 kr


Tandvårdsstöd
Från och med det år man fyller 23 har alla som är folkbokförda i Sverige rätt till tandvårdsbidrag. I tandvårdsstödet ingår också ett högkostnadsskydd. Barn och ungdom har avgiftsfri tandvård till och med det år man fyller 23.
Allmänt tandvårdsbidrag
Tandvårdsbidraget är en engångssumma som du får från försäkringskassan för besök hos din tandläkare eller tandhygienist. Du behöver inte ansöka om bidraget, vi drar automatiskt av pengarna vid besöket.

Hur mycket du får i bidrag beror på din ålder:

  • Till och med det år du fyller 29 är bidraget 600 kr per år

  • Från och med det år du fyller 30 och till och med det år du fyller 64 är bidraget 300 kr per år

  • Från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 kr per år

Högkostnadsskydd
Högkostnadsskyddet börjar gälla när en behandling som ingår i skyddet blivit klar. Efter det räknas alla åtgärder som du får gjorda under de följande tolv månaderna in i högkostnadsskyddet. Du står själv för tandvårdskostnader som har ett referenspris på upp till 3000 kr.
Därefter får du ersättning för:
50% av kostnader med ett referenspris mellan 3001 och 15000 kr
85% av kostnader med ett referenspris över 15001 kr
Observera att referenspriserna ska fungera som grund för högkostnadsskyddet och att den faktiska kostnaden för tandvård kan skilja sig. Avvikelser i prissättningen beror på vilka omkostnader enskilda kliniker har för bl a typ av material och utrustning.